Naturlig uppvärmning sedan 2003

Redan från första dagen av sin verksamhet har Polimex haft tydligt utstakat mål – att förse sina kunder med miljövänliga och effektiva lösningar för att tillgodose deras varmvattenbehov.

Vedpannor var vår första försäljningsprodukt som utnyttjar den förnybara energikällan; veden. Under många år har vi försätt små och stora fastigheter runt om i hela landet med mycket pålitliga värmekällor.

Under den tiden gick teknikutvecklingen framåt och ännu mer miljövänliga värmekällor blev tillgängliga även för mindre hushåll.