• Startsida

Varning!!! 
Det finns person eller personner som skickar till våra kunder falska fakturor och falska betalningskrav. Om du får ett liknande mail kasta bort det.
Vi skickar aldrig några fakturor med e-mail om det inte har blivit avtalat med kunden innan. 

Polimex